LOADING

SDG Ambassadør

SDG-ambassadøruddannelse
for ledere, lærere, undervisere og studerende

8 inspirerende workshops og 4 dages hjemmearbejde om projekter.

Formål:
At understøtte og bidrage til opnåelse af kommunens og skolernes målsætninger i arbejdet med FN’s verdensmål og at understøtte den praktiske undervisning i folkeskolen.

Metode

SDG-uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med feedback, i alt 8 undervisningsdage og 4 halve projektdage (transformationsdage).

Undervisningsformen tager udgangspunkt i vores transformationsløkke.

Vidensformidling foregår inden for hvert modul, i form af artikler, videoer e-learning etc. Selve modulerne har fokus på praksistræning og sparring. Det vil sige træning i brug af, det lærte og arbejde med de ting, der er svære. Efterfølgende er der fokus på at omsætte denne viden til praksis i skolens hverdag, så viden bliver til kompetencer. Det sker på transformationsdage, hvor der arbejdes med konkrete handlinger fra deltagernes skoledage. Mellem hvert modul arbejder deltagerne med deres egne og fælles SDG-projekter, så de indlærte værktøjer bliver indarbejdet og øvet i deres aktuelle projekt på skolen/ i klassen.

Elever og lærere vil være sammen i store dele af undervisningen, men hvor det er fagligt nødvendigt, bliver brugeren gjort af holddeling og undervisningsdifferentiering. Eleverne vil således i dele af uddannelsen arbejde for sig selv (eleverhold), og det samme vil gælde for lærere.