sdg world partnere

Stiftende partnere i SDG World

SDG World er en NGO og vi består af 3 private organisationer og en enkelt NGO. Vi lever selv op til vores eget mål om at skabe partnerskaber på tværs af de forskellige sektorer og bidrager dermed direkte til verdensmål 17 – partnerskaber for handling.

promentum sdg world

Promentum underviser, støtter og rådgiver ledere, projektledere og organisationer til mere succes i hverdagen.

Vi bringer mange års erfaring med at uddanne og vejlede projektledere fra både den private og offentlige sektor.

SDG World deler lokaler med Promentum i hjertet af København.

Besøg Promentum

 

Civil Connections er en NGO med base i København, der gør det muligt for græsrodsorganisationer over hele verden at få ressourcer og midler, til at gøre deres ideer til virkelighed.

Vi giver lokalsamfund forbindelser, kapacitet, motivation og mentorskab ved at bruge vores netværk til at bygge bro mellem samfundets behov og muligheder.

Vi gør det muligt for udstødte samfund at være en del af udviklingsdebat og -design, hvilket øger effektiviteten af ​​udviklingsinitiativer på græsrodsniveau.

Besøg Civil Connections

Old Friends Industries er stifet af Jens Larsen, fortællerforsker, iværksætter og rådgiver.

Vi har mange års erfaring med at skabe SDG projekter på tværs af uddannelser, kommuner, civilsamfund og erhvervsliv.

Vi er medstiftere af American True Storytelling Institute og medforfatter af “True Storytelling – Seven Principles for an Ethical and Sustainable Change-management Strategy”

Besøg Old Friends Industries her

Alstrøm Consulting har mange års erfaring med at skabe netværk og projekter mellem erhvervslivet, offentlige myndigheder, NGO’er og uddannelsessystemer for at understøtte bæredygtighed, skabe job og bidrage til socialt velvære.

Lederen – Jesper Alstrøm har stået i spidsen for folkeskoler, lederrådgiver, Master Business Coach og er medstifter af Skolen i virkeligheden.

 

Hvorfor SDG World?

Partnerskaber for handling, fordi vi kun vil kunne nå målene gennem stærkt globalt engagement og samarbejde, og gennem nationale og internationale partnerskaber, der understøtter global solidaritet og skaber handling.

Det er ikke tilfældigt, at SDG 17 er det mål med flest delmål (19 delmål).

I vores virkelighed og arbejde omfatter delmål 17.16 og 17.17 at fremme partnerskaber på tværs af erhvervslivet, civilsamfundet, forskning og politik og dele viden om teknologier på tværs af alle skel og lande rundt om i verden.

Disse to delmål præsenterer også to kernespørgsmål at overveje, nemlig:

Hvordan støtter vi som land, virksomhed, NGO, offentlig institution, grupper af enkeltpersoner eller en enkelt person bæredygtig udvikling i verden, især i udviklingslande, men også i vores umiddelbare lokalsamfund?

Hvordan nedbryder vi sektor- og trosbarrierer og siloer og implementerer tværsektorielle partnerskaber mellem civilsamfundet, den private sektor og den offentlige sektor?

At besvare disse to spørgsmål er en del af motivationen og relevansen af ​​SDG WORLD som organisation, da vi gennem tværsektorielle partnerskaber både kan skabe lokal handling, nå ud til verden og udviklingslandene.

Vores mission

Vi oplever, at der findes utallige gode vidensportaler om FN’s bæredygtige udviklingsmål, men også at der er behov for et målrettet netværks- og partnerskabsforum en “FN matchmaking/dating platform”, der gør det nemt for organisationer at finde og indgå i SDG partnerskaber, søge og opnå crowdfunding for bæredygtig forretning og projekter, der skaber “action” og konkrete SDG-løsninger.

Vi oplever også, at der stadig er rigide fordomme mellem sektorer, for eksempel ser nogle NGO’er virksomheder som kun interesserede i profit, og på den anden side eksisterer der et dominerende virksomhedsbillede af NGO’er som filantropi og aktivisme. Vi ønsker at nedbryde disse rigide repræsentationer gennem co-creation, partnerskaber og crowdfunding.

Med inspiration fra Sokrates’ erklæring “Den, der ønsker at ændre verden, skal starte med at ændre sig selv gennem det væsentlige” (360 f.Kr.), tager vi de fem stiftende partnere (1 NGO og 3 virksomheder) føringen i samarbejdet mod sektorer og siloer for længere sigt Og samtidig skabe en partnerskabsplatform, hvor civilsamfundsorganisationer, virksomheder og offentlige organisationer kan mødes i konkrete projekter og samarbejde om realiseringen af ​​Agenda 2030

Vi samarbejder med NGO’er, offentlige institutioner og virksomheder i Norden, Europa, Afrika, Asien, Kaukasus, USA, Sydamerika og Mellemøsten. Vi har netværket, erfaringen og viden til at hjælpe dig med at skabe et succesfuldt SDG-projekt med lokale eller globale partnere.

Teamet bag SDG World har i mere end to årtier hjulpet interessenter fra forskellige sektorer med at indsamle penge, skabe partnerskaber og implementere forskellige nationale og internationale projekter med fokus på dialog, uddannelse, ledelse, organisationsformer og partnerskaber. Flere af disse engagementer har fokuseret på realiseringen af ​​FN’s Verdensmål og samskabelse på tværs af lande, kulturer og professioner.

component-17-_-89

Verdensmål 17 - Partnerskab for handling