IDG sdg world

I 2015 lancerede FN de 17 verdensmål (SDG’erne) der forpligter de 193 medlemslande til at fremme en bæredygtig og retfærdig udvikling og omstilling henimod et mere bæredygtigt globalt samfund.

Lars Worning

Lars Worning

Konsulent i SDG World
Ekspert i angst og stress

Trods enigheden om vigtigheden af verdensmålene, har der siden de blev vedtaget været en øget undren og frustration over, at der ikke sker mere, end der gør i den bæredygtige omstilling.

Det resulterede i, at en række tænkere og konsulenter omkring den svenske organisation Ekskäret foundation i 2019 fostrede ideen til IDG’erne; en ramme med indre kompetencer og kvaliteter der skal fremme motivationen i det enkelte menneske til at indgå aktivt i at indfri verdensmålene.

“Med IDG’erne har vi fået et fælles værktøj, der i bred forstand forbereder og styrker den enkelte til at deltage aktivt i et fælles mål om at skabe en mere bæredygtig verden.”

IDG’erne kan altså ses som en metode til at kunne håndtere komplekse psykologiske forhold i forbindelse med den regenerative omstilling og mere generelt andre vanskelige omstillinger, da de handler om at kunne håndtere egne indre processer og konstruktivt at kunne indgå i sociale sammenhænge for derigennem at skabe bevidst handlekraft.

IDG’erne består af fem kategorier og 23 mål. Her beskrevet på dansk af Eva Damsgaard:

At relatere til sig selv (Være): De afgørende temaer her er et indre kompas, selvbevidsthed, integritet, autenticitet, åbenhed, nærvær og en lærende indstilling.

Kognitive færdigheder (Tænke): Handler om kritisk tænkning, kompleksitetsbevidsthed, perspektivfærdigheder, evne til meningsskabelse, langsigtet orientering og visionsskabelse.

Omsorg for andre og verden (Relatere): Det drejer sig om anerkendelse, forbundethed, ydmyghed, empati og medfølelse.

Sociale færdigheder (Samarbejde): Drejer sig om færdigheder vedrørende kommunikation, samskabelse, inklusion, interkulturel forståelse, mobilisering og tillid.

At drive forandring (Handle): Her drejer det sig om mod, kreativitet, optimisme og vedholdenhed.

inner development goals danmark

(De 5 kategorier)

Ideen er, at vi ved at have en ramme som er let at forstå, og som konkret beskriver disse færdigheder og kvaliteter, øger muligheden for at mobilisere et bredere engagement og skabe de optimale omstændigheder for at gøre en indsats og skabe handling.

SDG World og IDG’erne

I SDG World tror vi på, at den regenerative omstilling fører til en bedre verden, fysisk, psykisk og eksistentielt, men vi er samtidig smerteligt bevidst om, at vejen derhen koster blod, sved og tårer og modstand og angst, ikke mindst fordi mennesket har en grundlæggende angst for store forandringer – vel at mærke også selvom, det er til det bedre.

Med IDG’erne har vi fået et fælles værktøj, der i bred forstand forbereder og styrker den enkelte til at deltage aktivt i et fælles mål om at skabe en mere bæredygtig verden i bred forstand og dermed forbedre den enkelte til at arbejde med verdensmålene(SDG’erne) i sunde fællesskaber.

IDG’erne kan hjælpe til at skabe motivation og handlekraft, og samtidig gøre os i stand til at passe på os selv og hinanden.

Læs mere om IDG’erne her: https://www.innerdevelopmentgoals.org