Jobskabelse for unge igennem bærdygtig biavling i Uganda 🇺🇬

Vores hovedmål med dette projekt er at bidrage til udviklingen af alternative beskæftigelses- og indkomstmuligheder for unge i landdistrikterne gennem pilotering af opskalering og fremme af en sparsomt udbredt miljøvenlig landbrugspraksis – nemlig biavl i Uganda.

Projektet fremmer også to delambitioner for SDG World i Danmark og The Purple Ray i Uganda.

Ved at arbejde omkring miljømæssig bæredygtighed, støtte skabelsen af job til unge og udvikle iværksætterkapacitet til indkomst og bekæmpelse af fattigdom, interagerer projektet direkte med flere SDG’er og specifikt SDG 1, SDG 2, SDG 8 og SDG 12.

På den anden side hånd, vil SDG World og The Purple Ray indgå direkte i partnerskab for første gang, og som sådan fungerer projektet som en startrampe for dette partnerskab, der bidrager til SDG 17.

Ovenstående vil involvere tre indbyrdes forbundne delmål:
1. Mobilisering og dygtiggørelse af 100 unge mennesker på tværs af Rukungiri-distriktet i Uganda i viden, metoder og færdigheder inden for biavlsudvikling.

2. Styrkelse af kapaciteten hos de fire ungdomsbiavlsgrupper, vi vil arbejde med i Rukungiri-distriktet i opdateret praksis i forhold til at styre deres grupper, mobilisere lokalsamfund og fremme yderligere vækst af biavl og andre relaterede mål omkring miljømæssig bæredygtighed og skabelse af alternative beskæftigelse og indkomst for unge.

3. At nå ud til og mobilisere lokalsamfund og nøgleinteressenter i Rukungiri i retning af at skabe bevidsthed om og støtte til biavl og de relaterede projektambitioner om miljøvenlig landbrugspraksis og alternativer til jobs for ungdommen.

Involverede partnere:

Purple Ray, Uganda

SDG World, Danmark

CISU – Civilsamfund i udvikling

Project photos